Chính sách bảo mật


Biển báo an toàn   

2018-03-31 10:03:53

Quy định về quyền riêng tư của 123henho.vn giúp bạn hiểu được chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin mà bạn chia sẻ như thế nào, và giúp bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các dịch vụ có tại 123henho.vn (sau đây gọi là “website”). Quyền riêng tư gắn liền với Thỏa Thuận Sử Dụng. Khi sử dụng hoặc truy nhập 123henho.vn, nghĩa là bạn đã đồng ý với tất cả những điều khoản trong Quy định về quyền riêng tư này.

Thu thập và sử dụng thông tin

123henho.vn là dịch vụ Internet dành cho cộng đồng trực tuyến. Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ, email, số điện thoại,  khu vực sinh sống, giới tính, v.v.

Khi bạn trao đổi, giao tiếp với các thành viên khác, họ có thể biết một số thông tin cá nhân của bạn, tùy theo mức độ của mối quan hệ giữa bạn và họ. Bạn nên thận trọng vì các thành viên khác có thể đọc, thu thập, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo mục đích của họ. Họ có thể gửi tới bạn những tin nhắn mà bạn không muốn nhận. 123henho.vn không chịu trách nhiệm về việc thông tin cá nhân của bạn bị lạm dụng khi bạn đã đồng ý chia sẻ, tuy nhiên 123henho.vn cung cấp cho bạn công cụ để điều chỉnh các thông tin của bạn một cách dễ dàng nhất có thể.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp như thế nào?

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của bạn. Người dùng chưa đăng nhập không được xem bất kỳ thông tin nào của thành viên tại 123henho.vn. Các thành viên khác của 123henho.vn chỉ có thể xem một phần giới hạn các thông tin cá nhân của bạn trừ khi bạn cho phép họ xem nhiều hơn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ nằm ngoài các công cụ tìm kiếm công cộng như Google, Yahoo.

Chúng tôi dựa vào các thông tin mà bạn cung cấp để đảm bảo rằng các dịch vụ, tính năng của 123henho.vn hoạt động chính xác, có hiệu quả và để liên hệ, cập nhật với bạn về các thông tin và các hoạt động trên website. Chúng tôi cũng sẽ dựa vào thông tin của bạn để gửi các thông tin chọn lọc về những dịch vụ mới của 123henho.vn hoặc dịch vụ liên kết với các bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích đối với bạn.Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thống kê về thành viên, không dùng để xác định một cá nhân, cho các bên thứ ba mà chúng tôi có liên kết.

Để các hoạt động của website đem lại kết quả mong muốn, bao gồm việc xử lý các giao dịch và hỗ trợ các hoạt động của bạn trên 123henho.vn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho đại lý, đại diện, hoặc các đơn vị thầu khoán khi sử dụng các dịch vụ như: chi trả tiền, dịch vụ email và thực hiện đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị này cam kết không sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của thành viên theo các yêu cầu của cơ quan pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng tài khoản hoặc các thông tin khác của bạn trong sự cho phép của pháp luật để ngăn chặn sự gian lận hoặc các hoạt động phi pháp, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, hoặc để tránh thiệt hại có thể xảy ra. Điều này có thể gồm cả việc chia sẻ thông tin với các công ty, luật sư, đại lý, cơ quan chức năng của nhà nước.

Chúng tôi cam đoan không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp có sự đồng ý của bạn hoặc các trường hợp luật pháp Nhà nước CHXHCN Việt Nam cho phép hoặc yêu cầu.

Các liên kết

123henho.vn có thể có chứa các liên kết đến những trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách riêng tư hay quy định bảo mật trên những trang web khác. Quy định bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin thu thập được trên 123henho.vn

Mời bạn bè

Khi một thành viên của 123henho.vn mời một người bạn khác tham gia 123henho.vn, hệ thống sẽ tự động gửi thư mời đến địa chỉ email của người đó. 123henho.vn không bán hoặc sử dụng địa chỉ email cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc gửi thư mời và các thông báo cho thành viên.

Sửa đổi hoặc xóa thông tin

Bạn có thể truy nhập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của mình trên 123henho.vn bằng các công cụ chỉnh sửa hồ sơ. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức.

Muốn hủy bỏ tài khoản trên 123henho.vn, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi qua địa chỉ
info@123henho.vn

Bảo mật

123henho.vn cam đoan sẽ sử dụng các chính sách và phương tiện bảo mật tốt nhất để giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình, tuy nhiên, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát thông tin đăng nhập của mình. 123henho.vn không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do việc thất thoát thông tin này gây ra nhưng sẽ hỗ trợ bạn khắc phục các vấn đề này, nếu có, bằng khả năng tốt nhất có thể.

Người dùng dưới 18 tuổi

Người dùng dưới 18 tuổi không được phép đăng ký tài khoản tại 123henho.vn và 123henho.vn cũng không có chủ ý thu thập thông tin của những người đó. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Không một người nào dưới 18 tuổi được chấp nhận cho cung cấp thông tin cá nhân đến hoặc trên 123henho.vn

Trong trường hợp chúng tôi được biết mình đã thu thập thông tin cá nhân từ các người dùng dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ xóa những thông tin đó ngay lập tức. Nếu bạn biết có những người dùng dưới 18 tuổi tham gia 123henho.vn, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ email: info@123henho.vn

Thay đổi Quy định về quyền riêng tư

Chúng tôi cập nhật quy định bảo mật này định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng tin trên 123henho.vn hoặc liên lạc với bạn để thông báo quy định mới. Các điểm thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

                                                                                                                                      Ban Quản trị,